HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้อแท้   วันพูธที่ 20 มี.ค. 62 กองคลัง อบต.ท้อแท้ ออกบริการตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หมู่ที่ 6   20 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้อแท้   วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ได้มอบหมายให้เจ้าที่ อบต.ท้อแท้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้ ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เสี่ยง ชุมชนบ่อดงคราม    20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 มี.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังพิกุล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร ศพด.ม.7   20 มี.ค. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.วังพิกุล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายบ้านนายแพ   20 มี.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าทอง   ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ริมแม่น้ำน่านต่อจากถนนเดิม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    20 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าทอง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ริมแม่น้ำน่านต่อจากถนนเดิม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าทอง   ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมูที่ 4 ซอยจูงนาง 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    20 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าทอง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยจูงนาง 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 2
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ชมพู   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   20 มี.ค. 2562 3
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ชมพู      20 มี.ค. 2562 0
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ชมพู      20 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งตำบลวังทอง หมู่ที่ ๗ บ้านวังพรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังครุฑ และหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบอน   20 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่      20 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังโพรง   โครงการจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก ทำความดีเพื่อชุมชน    20 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดีอินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ต.บ้านไร่   20 มี.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1465