HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านดง   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ขอดอน   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (รอบ 6 เดือน)   18 เม.ย. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกลาง      18 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม และกระบอกฉีดยา ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกลาง   กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกลาง   โครงการเปิดด่านจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหลังคาเมทัลชีท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   18 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายปุย ภูแก้ว - คลองใส้ไก่วัดป่าธารทอง)หมู่ที่9 บ้านพรสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง (สายหมู่ที่8-หมู่ที่4)หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอย 5    18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซอย C1-44   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอยช้างร้อง (ฝั่งซ้าย)   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรัง(สายหมู่ที8-หมู่ที่4)บ้านทุ่งใหญ่   18 เม.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอย 16-17   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอย 1    18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดพริก   ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยแก้วจินดา   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   ภารกิจหน้าที่ เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วงฆ้อง      18 เม.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1500