HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561    21 มี.ค. 2562 41
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561    21 มี.ค. 2562 44
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร1)   21 มี.ค. 2562 41
  (1)