HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 12.55 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 42 ท่าน