HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
เข้าเยี่ยมผู้พิการหมู่ 4
 
เข้าเยี่ยมผู้พิการ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เข้าตรวจเยี่ยมผู้พิการหมู่ 4 เพื่อช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ฟื้นฟู ทางด้านกายภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 14.52 น. โดย คุณ อนัญญา เกิดทิม

ผู้เข้าชม 85 ท่าน