HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 139
 


 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 119
 
 
     


 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 144
 


 
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 146
 
 
     


 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 138
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 204
 
 
     


 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]  
อ่าน: 191
 
  (1)