HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ภาพกิจกรรมการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 83
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 183
 
 
     


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 199
 


 
กีฬาท่าโพธิ์-ท่าทอง ครั้งที่ 17 [ 5 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 62
 
 
     


 
เข้าเยี่ยมผู้พิการ [ 29 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 103
 


 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน [ 29 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 84
 
 
     


 
โครงการ คาราวานสะพานบุญมุมชีวิต [ 29 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 69
 


 
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 88
 
  (1)     2      3