HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 7320 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 002-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]

  (1)