หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 7320 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 002-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]

  (1)