HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าทอง   ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 11 คลอง ซี 17 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)   24 ม.ค. 2562 1
หลักประกันสุขภาพ อบต.บึงพระ   โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน   24 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   24 ม.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ต้อนรับ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต17    24 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงพระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   โครงการอบรมคัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562   24 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 18/01/62   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 11/01/62   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 4/01/62   24 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซถนน คสล. สาย ม.5 - ม.8 (พล.ถ.40 - 003 ) ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   24 ม.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4   24 ม.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 28/12/61   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 21/12/61   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 14/12/61   24 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าทอง   รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   24 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าทอง      24 ม.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วัดโบสถ์   จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ราชการ ประจำปี 2562   24 ม.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ม.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านใหม่      23 ม.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยแก้ว   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1)    23 ม.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1404