HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแหลมลาด ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 2
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางตั้งแต่ที่นาของนางสุทินนา น่วมชุ่ม ถึงที่นาของ นายเรียม นาคสอน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 3
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่ที่นาของนางสาวอัมพร อินมะตูม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 3
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ที่บ้านของ นางจรอน มุขเมือง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 5
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ตั้งแต่ที่ของนายประเสริฐ มาเขียว ถึงที่ของ นายทุ่ม เรืองทองหมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 4
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ทางหลวงชนบทถึงซอยบ้านของนางมาลัย สังฆนัย หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 6
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลานตากผลผลิตทางการเกษตรถึงถนนทางหลวงชนบท สาย พล 2011 หมู่ที่ 1 บ้านมะตูมตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 5
ราคากลาง อบต.มะตูม   อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรังตั้งแต่นาของนางนิศารัตน์ จงจิตร ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่บ้านของนายนิยม กันจิตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมลาด ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มะตูม   องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะตูม   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติประชากรและบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2561    15 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ท่านพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ ให้ลงฉายาบนผ้าห่มเจดีย์ศรีสมอแคลง เพื่อเป็นสิริมงคล    15 พ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มะต้อง   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทองที่มารับตำแหน่งใหม่   15 พ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ชัยนาม   ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12   15 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อทอง   ประกาศเผยแพร่การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำเมืองใหม่   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณปรธโยชน์   15 พ.ย. 2561 3
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วังวน   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - อบต.ดงประดำ   15 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางระกำเมืองใหม่   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ   15 พ.ย. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1338