HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   26 พ.ย. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560   26 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   23 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน   22 พ.ย. 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิขั้นตอนร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์      22 พ.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   21 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญารายได้   24 ต.ค. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....   22 ต.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างป้องกันและปราบการทุจริตในการปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   7 ส.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561    23 ก.ค. 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฎีกาเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ก.ค. 2561 431
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558   23 พ.ค. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจกของขวัญให้แก่เด็กผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โครงการปันรักให้น้อง   19 ก.พ. 2561 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันออกพรรษา ประจำปี 2560    19 ก.พ. 2561 65
  (1)