HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 44
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 49
 
 
     


 
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 32
 


 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปกิบัติงานและการเพิ่มศึกยภาพการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 41
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างป้องกันและปราบการทุจริตในการปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 39
 


 
กิจกรรมวันแม่ 61 [ 10 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 100
 
 
     


 
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 65
 


 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 70
 
  (1)     2