ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562121,441-----------121,441
2561-23449615,4316,82858,60661,76353,44733,17636,62778,609105,197450,414
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 เม.ย. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561   -571,855
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี