ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 16 พ.ย. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561-23449615,4316,82858,60661,76353,44733,17636,62757,691-324,299
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 เม.ย. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561   -324,299
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี